Zlatitsa Bike Jamboree vol.2

The second edition of “Zlatitsa Bike Jamboree” took place over the weekend of October 2nd and 3rd in the region of Srednogorje. The event, which took place for the first time in 2020 and this year again proved to be one of the favourite events of many mountain bikers in the country. During the two days over 80 participants enjoyed not only the wonderful autumn weather, but also excellent organization and prepared, specially adapted for the sport tracks.
In organizing the event, similar to the first edition, the local organization “Free Dimension” and the cycling organization “Bike Ventures”, which organizes various events related to cycling, reunited.

The main goal of the event was to popularize Zlatitsa and the Sredna Gora region as a destination for practicing the rapidly developing sport in recent years – mountain biking. Many of the participants came for the first time and were fascinated by the opportunities that the region offers, as well as the quality of the routes that are located on the territory of “Zlatitsa Bike Park” in the area above the village of Tsarkvishte. 

The event started on Saturday morning with a transition to the peak “Svishti plaz”. The climb was led by local Free Dimension cyclists and allowed participants to enjoy the beauty and views of the mountain. After the long hike and the dizzying descent from the top, there was a lunch break and opportunities to share ideas and impressions. Saturday afternoon was set aside for a short friendly race on one of the adapted routes in the region of Sredna Gora above the town of Pirdop. The organizers provided symbolic prizes to the first three of the guests.

On Sunday, the participants had the opportunity to ride on the routes of the cycling park. The newest route, which was built last summer by the local club, was also opened. All participants were very pleased with the organization of the event and the opportunities that the region offers.

Thus, after the great success of the downhill competition held in May “Zlatitsa Cup 2021” and the event “Zlatitsa Bike Jambreе” vol.2 strengthened the Zlatitsa region as one of the most popular, frequently visited and fastest growing regions for mountain biking in the country.

‘’Златица Байк Джамборе’’ 2

През уикенда на 2ри и 3ти октомври в района на средногорието се проведе второто издание на ‘’Златица Байк Джамборе’’. Събитието, което за първи път се проведе през изминалата 2020 и тази година отново доказа, че е едно от любимите мероприятия на голяма част от планинските колоездачи от страната. По време на двата дни над 80 участници се радваха не само на прекрасното есенно време, но и на отлична организация и подготвени, специално пригодени за спорта трасета.

В организацията на събитието подобно на първото издание сили отново обединиха местният клуб ‘’Свободно измерение’’  и организиращата различни събития свързани с колоездене компания от ‘’ Байк Вентчърс’’. 

Главната цел на събитието имаше за цел да популизира Златица и средногорския район като дeстинация за практикуване на бързо развиващия се през последните години спорт – планинско колоездене.Голяма част от участниците идваха за първи път и бяха очаровани от възможностите, които регионът предлага, както и качеството на трасетата, които се намират на територията на ‘’Златица байк парк’’ в района над с. Църквище.

Начало на събитието  бе дадено в събота сутрин с преход до връх ‘’Свищи плаз’’. Изкачването бе водено от местните колоездачи от ‘’Свободно измерение’’  и позволи на участници да се насладят на красотата и изгледите на планината. След дългия преход и шеметното спускане от върха последва обедна почивка и възможности за споделяне на идеи и впечатления.Съботния следобед беше отделен за кратко приятелско състезание на едно от пригодените трасета в региона на Средна Гора над град Пирдоп.Организаторите осигуриха символични награди на първите трима от гостите.

 В неделния ден участниците имаха възможност да карат по трасета на колоездачния парк. Открито бе и най-новото трасе, което бе построено през изминалото лято от местния клуб. Всички учасници останаха много доволни от организацията на събитието и възможностите, които районът предлага. 

Така след големия пореден успех на провелото се през май месец състеанизе по спускане ‘’Купа Златица 2021’’ и събитието ‘’Златица Байк Джамбуре’’ затвърди, Златишкия регион, като един от най-харесваните, често посещаваните и най-бързо развиващи се региони за планинско колоездене в страната.